Ordförklaringar:

Kliniska studier

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Norrland

Utveckling och stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Forum Norr är en samverkan mellan Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

Forskningsstöd

Forskare och forskningspersonal erbjuds rådgivning och ett stort utbud av forskningsstöd genom hela den kliniska forskningsprocessen, från idé till arkivering.

Vit pil

Utbildningar

Få de kunskaper som krävs för att genomföra kliniska studier av hög kvalitet med våra utbildningar i klinisk forskningsmetodik och regelverk.

Vit pil

Prövningsenheter

Våra kliniska prövningsenheter planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Vit pil

Feasibility Sweden

En nationell tjänst för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Vit pil

Kommande event

25
fredagnovember 2022

Regional träff för forsknings­sjuksköterskor

Tema provtagning och hantering av prov vid klinisk studie

18
onsdagjanuari 2023

Nyfiken på interaktioner

I den här föreläsningen ger vi en introduktion till interaktioner – ett begrepp som har olika betydelse beroende på sammanhang.

18
onsdagjanuari 2023

GCP för chefer i Region Västerbotten

Utbildningen fokuserar på verksamhetschefens ansvar i relation till lagstiftningen vid kliniska prövningar.

Nyheter

Region Norr
 • EU-flagga

  Nya mallar för ansökan enligt CTR


  Läkemedelsverket har publicerat sex svenska mallar till stöd för del II-ansökan om klinisk läkemedelsprövning via CTIS. Mallarna har tagits fram av Kliniska Studier Sverige och bearbetats vidare av Läkemedelsverket.
 • Introduktion till medicintekniska kliniska prövningar


  Vilka krav och vilket regelverk gäller vid kliniska prövningar av medicintekniska produkter? Forum Norr och Kliniskt forskningscentrum (KFC) i Umeå var med och arrangerade en uppskattad eftermiddag med medicintekniska kliniska prövningar i fokus.
 • Amyloidoscentrum, Norrlands universitetssjukhus

  Behandlingar har revolutionerat vården av Skelleftesjukan


  Amyloidoscentrum vid Norrlands universitetssjukhus har sedan 1980-talet behandlat patienter som har transtyretinamyloidos. Här har man gått i fronten för den revolutionerande utvecklingen av forskning och behandling kring den ärftliga formen av sjukdomen, Skelleftesjukan. Nu deltar man i den första kliniska forskningsstudien som baseras på den Nobelprisbelönade gensaxtekniken.

Prenumerera på nyheter och event

Ta del av senaste nytt om kliniska studier, våra kommande utbildningar och evenemang.

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier erbjuder Kliniska Studier Sverige och Forum Norr mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Vit pil

Våra nätverk

Forum Norr har ett antal nätverk som syftar till att ge olika yrkesgrupper forum att utbyta kunskap och erfarenheter.

Vit pil

Vår verksamhet

Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Vi utvecklar och erbjuder stöd för klinisk forskning och samordnar norra Sveriges kapacitet att genomföra regionala, nationella och internationella kliniska studier.

400+

deltagare i våra utbildningar

70+

studieförfrågningar

200+

deltagare i våra nätverk

135+

forskningsprojekt som får stöd

Kontakta oss

Forum Norr erbjuder rådgivning och stöd genom hela forskningsprocessen för dig som genomför klinisk forskning. Välkommen att kontakta oss med din förfrågan.