Ordförklaringar:

Avtal och budget

Forum Mellansverige erbjuder stöd i avtalsprocessen. Avtal är viktigt när du ska genomföra en klinisk studie och syftar till att göra det tydligt vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter alla inblandade parter har.

Stöd kring avtal och budget

Vi erbjuder:

  • Hjälp med att skriva och granska avtal, till exempel avtal med life science-företag, eller avtal mellan kliniker
  • Stöd vid kostnadsberäkningar
  • Stöd i förhandling vid kliniska läkemedelsprövningar

Kontakta oss

Du kan få stöd med avtalsskrivning lokalt. Kontakta din lokala nod för att få veta mer.

Mallar och verktyg för avtalsprocessen

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och verktyg för avtalsprocessen vid genomförande av kliniska studier.

Ta del av mallarna

Senast publicerad: