Ordförklaringar:

Datahantering

Forum Mellansverige ger stöd kring datahantering i kliniska studier. Du kan få stöd kring hur du ska samla in, strukturera och lagra data, och hjälp att skapa en datahanteringsplan. Du kan också få hjälp med att skapa datainsamlingsformulär (CRF) på papper eller elektroniskt (eCRF).

Datahantering i kliniska studier

Datahantering avser hur forskningsdata hanteras, organiseras och struktureras under forskningsprocessen. Strukturerad datahantering är en förutsättning för att få data med hög kvalitet. Det förenklar också den slutliga analysen av studien. Det finns specifika regelverk för datahantering i kliniska prövningar och det är viktigt att dessa regelverk följs.

Detta kan vi hjälpa dig med

Kliniska Studier Sverige ger stöd kring datahantering i kliniska studier. Du som forskar kan få råd och stöd generellt i datahanteringsfrågor, till exempel gällande insamling, struktur och lagring av data samt hjälp att skapa en datahanteringsplan. Det går även att få hjälp med att skapa datainsamlingsformulär (CRF), antingen på papper eller elektroniskt (eCRF).

Kontakta oss

Du kan få stöd med datahantering lokalt. Kontakta din lokala nod för att få veta mer.

Senast publicerad: