Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

För dig som genomför kliniska studier erbjuder Kliniska Studier Sverige och Forum Norr mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande.

Nationella mallar och stöddokument

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument.

Mallar för kliniska läkemedelsprövningar

Mallar för kliniska prövningar på medicintekniska produkter

Övriga stöddokument

Stöd för journalföring vid kliniska studier

Det är viktigt att journaldokumentationen i en klinisk studie är strukturerad och tydlig, syftet är att skapa hög säkerhet för forskningspersonen som deltar i studien.

Forum Norr har därför tagit fram ett stöd för journaldokumentation vid en klinisk studie.

Ta del av frastexterna för journaldokumentation

Senast publicerad: