Ordförklaringar:

En introduktion till ordinal regression

När vår utfallsvariabel mäts på en ordinal skala finns det särskilda regressionsmodeller i vår statistiska verktygslåda för att hantera detta. Här ges en introduktion till dessa modeller.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 18 april 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

När vår utfallsvariabel mäts på en ordinal skala finns det särskilda regressionsmodeller i vår statistiska verktygslåda för att hantera detta. Här ges en introduktion till dessa modeller. Det kommer visas exempel på hur ordinala regressionsmodeller kan vara mycket användbara även när vår utfallsvariabel mäts på intervall- eller kvotskala men då normalfördelningsantagande inte uppfylls, eftersom de till skillnad från de vanliga icke-parametriska metoderna även kan justeras för kovariat.

Per Liv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Senast publicerad: