Ordförklaringar:

Att strukturera och organisera forskningsdata

Seminariet behandlar en del aspekter av struktur som kan vara viktiga att tänka på och visar även konkreta förslag.

  • Forum Norr
  • Zoom
    Det här evenemanget är online.
  • 09 maj 2023
  • 12.00 - 13.00
Lägg till i kalender

Data kommer i många former, men i regel måste data lagras i rätt bestämda strukturer för att vara bearbetningsbart. Det kan också vara bra att ha en plan för hur datafiler och tillhörande material ska organiseras för att materialet ska vara överblickbart. Det senare kan vara särskilt viktigt i projekt med flera inblandade, men även för att det ska finnas en begriplig struktur när material ska arkiveras. Målet med passet är att peka på en del aspekter av detta med struktur som kan vara viktiga att tänka på och även komma med konkreta förslag.

Seminariet hålls av Anna Lindam, Region Jämtland Härjedalen/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet och Robert Lundqvist, Region Norrbotten/Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Senast publicerad: