Ordförklaringar:

Nya mallar och stöddokument från Forum Norr

Forum Norr har tagit fram tre nya dokument som kan användas som stöd i arbete med klinisk forskning.

De dokument som tagits fram speglar behov som Forum Norr identifierat, och kan bidra till att öka kvalitén i klinisk forskning.

– Vi har sett en efterfrågan på stöd vid planering och utförande av provtagning i kliniska forskningsprojekt och därför tagit fram ett stöddokument för provhantering i klinisk forskning, förklarar Lisa Eskilsson, forskningssamordnare på KFC Sunderbyn, Region Norrbotten.

På KFC har man lång erfarenhet av att introducera sjuksköterskor i rollen som forskningssjuksköterska. En checklista har arbetats fram under flera år och den kan nu användas vid introduktion av forskningssjuksköterskor också i andra verksamheter.

– Den är ett stöd både i de delar man kan behöva ha fokus på när man är nyanställd, men ger också en grund för fortsatt utveckling i rollen som forskningssjuksköterska, berättar Anna Eriksson, forskningssjuksköterska och samordnare, KFC Östersund, Region Jämtland Härjedalen.

Det finns många begrepp och termer inom klinisk forskning, och för den som är ny på området finns nu också en ordlista som innehåller många av de vanligaste som dagligen används inom klinisk forskning.

Dokumenten ses över och uppdateras regelbundet för att säkerställa att de följer gällande regelverk.

Ta del av dokumenten:

Mallar och stöddokument

Senast publicerad: