Ordförklaringar:

Stöd i projekt som tilldelats Sjöbergstiftelse-miljoner

Forum Norr är glada att få dela nyheten om att projektet Sprintr tilldelats 21 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen. Noden har och kommer fortsatt stötta projektet, vars målsättning är effektivare behandling av aggressiv prostatacancer.

Sprintr står för Swedish Prostate cancer Initiative for Novel Treatment Regimens.

– Med projektet hoppas vi kunna förbättra överlevnaden genom att bli bättre på att hitta den behandling som fungerar bäst för varje enskild patient, säger Andreas Josefsson, docent och specialistläkare i urolog, kombinationsanställd vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, som är initiativtagare och ansvarig för projektet.

Forum Norr har i detta inledande skede stöttat initiativtagarna Andreas Josefsson och Karin Welén med ansökan till Etikprövningsmyndigheten. Noden kommer även fortsatt att vara med att stötta detta projekt som har som mål att identifiera nya biomarkörer för att fördela patienter på bästa sätt till olika behandlingsalternativ och även att skapa en grundstruktur för datainsamling och patientuppföljning.

Projektet leds från Umeå universitet och Göteborgs universitet, och flera lärosäten och universitetssjukhus i landet medverkar.

Läs ett reportage om projektet på Umeå universitets webbplats:

Sjöbergstiftelse-miljoner till prostatacancerprojekt Länk till annan webbplats.

forskare i laboratorium

Andreas Josefsson, initiativtagare och ansvarig för projektet. Foto: Mattias Pettersson/Umeå universitet

Senast publicerad: