Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Hälsoekonomi

Hälsoekonomi - mesta möjliga hälsa till befolkningen

Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar görs för att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser. Syftet är att tydliggöra vilket alternativ som ger mesta möjliga hälsa till befolkningen, givet de resurser som finns tillgängliga.

Forskningsstöd hälsoekonomi i Södra sjukvårdsregionen

Forskningsstöd inom hälsoekonomi erbjuds endast i Region Kronoberg.

Vi erbjuder forskare inom Region Kronoberg stöd med att inkludera det hälsoekonomiska perspektivet vid planering av kliniska forskningsprojekt. Våra tjänster inkluderar:

  • Stöd i kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvård samt folkhälsa
  • Hälsoekonomiska analyser till projekt inom kunskapsstyrningsfrågor
  • Hälsoekonomiskt stöd kring omställningsarbetet till nära vård
  • Rådgivning kring hälsoekonomiska utvärderingar samt möjlighet till diskussion av grundläggande frågor
  • Stöd kring omvärldsbevakning enligt eget intresse och forskningsområde.

För mer information: fou@kronoberg.se

Senast publicerad: