Ordförklaringar:

Klinisk prövningsenhet

Prövningsenheten inom Kliniska Studier Sverige – Forum Söder planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen.

Klinisk prövningsenhet inom Forum Söder

Klinisk prövningsenhet utför kliniska studier med läkemedel, medicintekniska produkter och medicinska behandlingar men även andra typer av studier såsom kohortstudier. Man har en bred kompetens och erfarenhet från studier inom flera olika terapiområden och från olika utvecklingsfaser från Fas I till fas IV.

Prövningsenheten finns på Skånes universitetssjukhus i Lund och erbjuder tillgång till hälso- och sjukvårdens infrastruktur för klinisk forskning, som till exempel:

 • Lokaler
 • Ackrediterade sjukhuslaboratorium
 • Olika stödfunktioner som bild och funktion
 • Utrustning av olika slag
 • Forskningspersonal

Här finns tio vårdplatser där verksamhet kan bedrivas dygnet runt.

Fas 1 och andra typer av studier

Vår enhet är godkänd av Läkemedelsverket för genomförande av FIH (First-In-Human) studier. På enheten bedrivs kliniska läkemedelsstudier i alla faser, icke-interventionsstudier och studier av medicintekniska produkter.

Studierna på enheten kan bedrivas dygnet runt med:

 • medicinsk övervakning
 • telemetriutrustning för rytmövervakning
 • tillgång till akut-team och intensivvård
 • tillgång till ackrediterade sjukhuslaboratorium

Våra tjänster

För studier som genomförs på Klinisk prövningsenhet erbjuds följande tjänster:

 • Rekrytering genom vår databas (cirka 1100 personer) för studier på friska frivilliga
 • Information och samtycke
 • Hälsoundersökning
 • Läkemedelsdosering eller annan behandling
 • Provtagning
 • Uppföljningsbesök
 • Utformning av protokoll: framför allt råd och granskning
 • Utformning av forskningspersonsinformation och samtyckesblankett
 • Ansökningsförfarande avseende etikansökan
 • Granskning av rapporter

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via e-post.

Inom Region Kronberg finns en klinisk prövningsenhet (KPE) som genomför studier inom onkologi på uppdrag från läkemedelsindustrin och akademin.

Vi har flertalet erfarna och GCP-utbildade läkare och sjuksköterskor som samarbetar i team med studier av hög kvalitet i linje med gällande regelverk.

Vår målsättning är att inom snar framtid kunna bistå med studiestöd till övriga kliniker inom regionen för att underlätta och därmed öka genomförandet av kliniska prövningar inom flera diagnosområden.

Senast publicerad: