Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Loc/org-nummer prövningssite

Här hittar du location/organisation-nummer för prövningssite inom Region Stockholm som anges vid CTIS-ansökan.

Ange prövningssite i CTIS-ansökan

Vid CTIS-ansökan anges prövningssite via location/organisaton-nummer som är registrerade i EMA:s Organisations Management System (OMS).

Här hittar du location/organisaton-nummer för vårdgivare inom Region Stockholm.
Lista prövningssite Region Stockholm OMS Excel, 50.5 kB.

CTIS (Clinical Trials Information System Länk till annan webbplats.) är den nya gemensamma webbportalen och databasen för kliniska prövningar inom EU/EES. CTIS kommer att användas av sponsorer (kommersiella, icke-kommersiella och akademiska) av kliniska prövningar som en gemensam ingång för allt som rör den kliniska prövningen, inklusive publicering av resultat.

Senast publicerad: