Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Tjänster och rådgivning

Karolinska Trial Alliance erbjuder tjänster för akademis­ka och företagsinitierade kliniska studier inom Region Stockholm och Gotland.

Karolinska Trial Alliance - KTA

KTA har ett regionalt uppdrag för att tillhandahålla stödtjänster och rådgivning till dig som är verksam inom Region Stockholm och Gotland.

Tjänsterna underlättar och effektivisera arbetet med kliniska studier genom att reducera tidsåtgång och kostnader för akademis­ka och företagsinitierade studier. KTA har tjänster genom hela studieprocessen – från start till arkivering och gör skräddarsydda lösningar till förmånliga priser.

KTAs medarbetare har bred erfarenhet medarbetare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom området kliniska studier. För att kunna erbjuda dig bästa tänkbara hjälp i ditt projekt samverkar KTA nationellt.

KTAs tjänsteområden

Mer information och kontakt på KTAs webbplats Länk till annan webbplats.

Rådgivning

Vid ett rådgivningsmöte kan du ställa frågor, diskutera ditt stödbehov, förstå processen och tidslinjen vid start av en studie, få hjälp med kontakter och stödmallar. Mötet är kostnadsfritt och kan tas digitalt eller på plats. Kontakta oss gärna tidigt i forskningsprocessen, rådgivningen kommer bäst till nytta då.

Önskar du efter ditt första rådgivningstillfälle mer stöd i form av t.ex. protokollgranskning, hjälp med ansökningar med mera, så erbjuder vi skräddarsydda lösningar till förmånligt priser. Vi har tjänster genom hela studieprocessen – från start till arkivering.

Välkommen att kontakta oss på kta.karolinska@regionstockholm.se så återkommer vi till dig för att boka tid.

Senast publicerad: