Ordförklaringar:

Kontakta oss

Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar

Forskningsstöd

Karolinska Trial Alliance (KTA) har ett regionalt uppdrag för att tillhandahålla tjänster och regulatoriskt stöd inom Region Stockholm och Gotland.

Studieförfrågningar

Via Kliniska Studier Sveriges tjänst Feasibility Sweden kan du ställa förfrågningar specifikt till Region Stockholm-Gotland eller andra regioner. Du kan också ställa din föfrågan brett nationellt.

Forum Stockholm-Gotland

Har du en fråga eller fundering kring vår webbplats, utveckling av stödstrukturer eller utbildningsutbud kontakta oss direkt.