Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala nätverk

Nätverk ger dig bra kontaktytor, bollplank och kontinuerlig kompetensutveckling.

Regionalt nätverk för erfarna prövare

Nätverket syftar till att identifiera gemensamma behov och fokusområden för förbättrade förutsättningar för kliniska studier.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Forum för kliniska studieenheter

I detta forum samlas representanter från Karolinska Universitetssjukhusets studieenheter för att dela erfarenheter, arbetsprocesser, framgångsfaktorer och hinder. Även prövningsenheter från andra vårdgivare är välkomna. Syftet är att stärka möjligheterna och lära av varandra för att bedriva kliniska studier effektivt med hög kvalité. Tema för forummötena utgår från prövningsenheternas behov. Även studieenheter utanför Karolinska är välkomna att delta.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Nätverk för FoU-jurister hos vårdgivare i Region Stockholm

Nätverket syftar till att dela kunskap och erfarenheter inom gemensamma frågeställningar och processer. Nätverket träffas en till två gånger per termin för workshops eller utbildning inom aktuella ämnen.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Nätverk för forskningssjuksköterskor inom Stockholm-Gotland

Syftet med nätverket är att vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter samt utveckling av forskningssjuksköterskans roll. Nätverket finns på Facebook och bygger på ett aktivt deltagande där alla bidrar till innehåll och diskussion.

Facebookgruppen Nätverk för forskningssjuksköterskor inom Stockholm-Gotland Länk till annan webbplats.

QA-nätverket på Karolinska Universitetssjukhuset

Syftet med det lokala QA(Quality Assurance)-nätverket är att genom samverkan bidra till ökad kvalité och effektivitet i genomförandet av kliniska studier. Vidare används nätverket för att sprida information samt goda exempel på välfungerande arbetsprocesser och kvalitetssystem inom prövningsenheterna på Karolinska och inom regionen.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Senast publicerad: