Ordförklaringar:

Prövningsenheter

Inom Region Stockholm finns det ett antal olika studieenheter, såväl lokala på specifika sjukhus som Fas-1 som kan anlitas av hela Regionen.

Fas 1 - Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet (KFP)

Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet (KFP) har över 35 års erfarenhet av att planera och genomföra akademiska och industrisponsrade kliniska läkemedelsprövningar i fas 1-2. Vi arbetar enligt Good Clinical Practice (ICH-GCP) och lägger mycket stor vikt vid kvalitet och säkerhet. Vid enheten tjänstgör specialistutbildade läkare och forskningssjuksköterskor med lång erfarenhet av kliniska prövningar. Läkare under specialistutbildning deltar i arbetet under handledning.

Vi är en liten, välplanerad och flexibel prövningsenhet med engagerade och kompetenta medarbetare. Vi genomför studier i både dagvård och med upp till fem övernattande forskningspersoner åt gången. KFP kan hjälpa till med läkemedelshantering, dosering, provtagning och övervakning även om andra studiemoment genomförs på andra enheter. Logistiskt komplexa studier är vår specialitet.

KFP har Läkemedelsverkets tillstånd att genomföra läkemedelsprövningar där läkemedel ges första gången till människa, så kallade first-in-human (FiH)-studier. Vi erbjuder också kliniskt farmakologiska tjänster kring studiedesign, farmakokinetik, doseringsstrategi, medical monitoring m.m.

Läs gärna mer på vår hemsida Länk till annan webbplats. om KFP och hur det är att vara forskningsperson hos oss.

Kontakta verksamheten

Fas 1 - Studieenheten M62, Huddinge

Enheten består av forskningssjuksköterskor och forskningsundersköterskor som tillsammans med ansvariga prövare genomför kliniska prövningar (Fas 1-4) inom Cancerområdet. Tillsammans med sjukhusets andra teman bedriver vi också Fas 1-studier på andra diagnosgrupper och på friska frivilliga.

Kontakta verksamheten

Primärvård - Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum

Studieenheten vid Akademiskt Specialistcentrum driver studier på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustri. Enheten är en mottagningsverksamhet för kliniska studier i fas 2-4 inom primärvård och annan öppenvård i Region Stockholm. Syftet är att öka forskningen inom vården utan att belasta rutinsjukvården. Enheten vill underlätta för både medicinska företag, vården och forskningspersoner att utföra och delta i kliniska studier.

Läs mer om verksamheten på deras webbsidor. Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: