Ordförklaringar:

Statistik

Forum Sydost erbjuder statistisk rådgivning och stöd för forskare och andra aktörer i hela sydöstra sjukvårdsregionen

Statistikstöd

Vi erbjuder statistisk rådgivning och stöd i alla delar av studieprocessen, som exempelvis

  • Statistisk rådgivning kring studiedesign
  • Dimensionering av studier (poweranalyser)
  • Statistiska metodval
  • Analysplan
  • Tolkning och redovisning av resultat och metod
  • Bemötande av synpunkter kring statistik i reviewprocessen
  • Randomisering i kliniska studier, t ex randomiseringslista, randomiseringskuvert och kodbrytningsrutiner.


Kontakt

Välkommen att kontakta statistiker i din lokala nod med din fråga

Lokal nod Östergötland

För forskare: statistikforskare@medfak.se

För doktorand: statistikdoktorand@medfak.liu.se

Lokal nod Kalmar

Epost: forskningssektionen@regionkalmar.se

Lokal nod Jönköping

Epost: olle.eriksson@rjl.se

Senast publicerad: