Ordförklaringar:

Lokal nod Region Jönköpings län

Futurum - akademin för hälsa och vård, är den enhet som har ansvar för Region Jönköpings läns forskningsfrågor.

Forskningsstöd i Region Jönköpings län

Futurums uppdrag är att stödja Regionens verksamheter med syfte att ständigt förbättra förutsättningarna för en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Arbete pågår lokalt och regionalt för att underlätta utförandet och säkra kvaliteten i den kliniska prövningsprocessen till exempel genom att centralisera vissa delar av processen såsom avtalsskrivning, kostnadsberäkning, fakturering och arkivering

Vi har ett nätverk för forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal, där vi anordnar lokala träffar ett par gånger per år.

 

Snabbfakta:

Invånare: 368 000
Sjukhus: 3
Vårdcentraler: 40

Senast publicerad: