Ordförklaringar:

Nätverk för forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa kontakter, dela information och kunskap. Deltagare från nätverket samarbetar nationellt med forskningssjuksköterskor i övriga Sverige med frågor som berör forskningssjuksköterskans arbete och utveckling.

Nätverksträffar

För forskningssjuksköterskor och annan forskningsstödjande personal arrangeras både lokala och regionala nätverksträffar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Regionala träffar genomförs en gång per år och lokala träffar en gång per termin.

Forskningssjuksköterskor eller annan forskningsstödjande personal som vill gå med i de lokala nätverken kontaktar:

Region Östergötland: Kliniska forskningsenheten

Region Kalmar län: Beate König

Region Jönköpings län: Yvonne Pantzar


 

Senast publicerad:

Innehåll på sidan