Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Om Forum Sydost

Forum Sydost är Sydöstra sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Noden representerar tre regioner, Region Kalmar Län, Region Jönköpings Län och Region Östergötland. Forum Sydost vilar på samverkan mellan regionernas FoU-organisationer samt Linköpings universitet. Tillsammans utvecklar och erbjuder vi stöd till dig som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.

Lokala noder

Inom den regionala noden finns en lokal nod i varje region; Forskningssektionen i Region Kalmar Län, Futurum i Region Jönköpings Län och Forum Östergötland i Region Östergötland. Våra medarbetare har erfarenhet av klinisk forskning från akademi, hälso- och sjukvård samt Life science–företag.

Vi utvecklar och erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och Life science-företag för genomförande av kliniska studier av hög kvalitet i hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vår vision

Vår vision är att kliniska studier ska vara en integrerad del av hälso- och sjukvården, vilket skapar förutsättningar för att generera mer kunskap, ge fler patienter möjlighet att delta i studier och på sikt ge en bättre sjukvård och hälsa.

Forum Sydost erbjuder en ingång till stöd och kontakt för genomförande av kliniska studier i hälso- och sjukvård. Vi erbjuder forskningsstöd och rådgivning, koordinerar studieförfrågningar, anordnar utbildningar och nätverksaktiviteter, hjälper till med genomförandet av kliniska studier och förmedlar kontakt till andra stödstrukturer.

Vi identifierar gemensamma utmaningar för genomförandet av kliniska studier i noden och samverkar för att ta fram lösningar. Vi deltar i Kliniska Studier Sveriges nationella arbetsgrupper och nationella utvecklingssatsningar, där vi samverkar med de andra noderna inom Kliniska Studier Sverige för att utreda frågeställningar och utveckla effektiva lösningar nationellt.

Vi verkar för att öka kunskapen om kliniska studier och dess betydelse för hälso- och sjukvården. Genom att förbättra förutsättningar för genomförande av kliniska studier bidrar vi till att stärka Sydöstra sjukvårdsregionen och Sverige som ett konkurrenskraftigt och attraktivt land att genomföra kliniska studier i.

Senast publicerad: