Ordförklaringar:

Program ute nu - Nationell konferens om kliniska studier

Hur skapar vi bättre förutsättningar för klinisk forskning? Vilka är nyckel­faktorerna för en framgångsrik integrering av klinisk forskning i hälso- och sjukvården? Och vad händer på hälsodataområdet? Detta är några av frågorna som kommer att diskuteras på Nationell konferens om kliniska studier den 4–5 maj i Göteborg.

Konferensen tar avstamp i hur hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare tillsammans kan stärka förutsättningarna för att integrera forskning i hälso- och sjukvården och bidra till att Sverige stärker sin position inom life science.

Delar av programmet

 • Åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor
  Peter Asplund, regeringens utredare

 • Sammanhållen karriärmodell för att kombinera forskning, utbildning och klinik genom hela yrkeslivet
  Patrik Danielson, professor och överläkare, dekan för Medicinska fakulteten, Umeå universitet

 • Sjukhusövergripande strategi för att främja klinisk forskning
  Stina Isaksson, forskningschef, Södra Älvsborgs sjukhus

 • Hälsodata – vad är det som händer?
  Katarina Nyström, särskild utredare vid Socialdepartementet, jurist vid Genomic Medicine Sweden och Kliniska Studier Sverige - Gothia Forum

Ta del av hela programmet för Nationell konferens om kliniska studier

Reducerat pris till 15 mars

Säkra din plats till konferensen redan nu. Reducerat pris gäller till och med den 15 mars.

Anmäl dig till konferensen Länk till annan webbplats.

Om konferensen

Nationell konferens om kliniska studier hålls 4–5 maj på Scandic Göteborg Central. Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet. Kliniska Studier Sverige - Gothia Forum är årets värd.

Senast publicerad: