Ordförklaringar:

Forska på hälsodata – så gör du datauttag

Nu blir det lättare för dig som vill forska på hälsodata. På Kliniskastudier.se finns information om alla regioners stöd kopplat till hälsodata. Sammanställningen är en hjälp för dig som vill veta hur du gör datauttag i en region.

Begära ut hälsodata i en region

Ökad kunskap, nationell samordning och kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning. Som ett led i det arbetet har Kliniska Studier Sverige gjort en sammanställning över vart du som forskare ska vända dig, när det gäller att forska på hälsodata. Informationen om vart du kan vända dig för att begära ut hälsodata finns på respektive regional nods sida.

Nationell rådgivning för hälsodata

Vetenskapsrådet har i uppdrag att etablera en nationell rådgivning för hälsodata. Som en del i det utvecklar man just nu en webbplats med ett samlat kunskapsstöd som ska göra det lättare att använda register- och hälsodata inom forskning. Den nya webbplatsen planeras att lanseras hösten 2024. Sammanställningen över uttag av hälsodata från Sveriges regioner kommer ingå där som en del i kunskapsstödet.

Rapport om åtkomst till hälsodata för forskningsändamål

Inom området hälsodata har Kliniska Studier Sverige tidigare publicerat rapporten "Åtkomst till hälsodata för forskningsändamål". Rapporten beskriver förutsättningar för utlämnande av personuppgifter från hälso- och sjukvården för klinisk forskning.

Datorskärm, kliniskastudier.se visas

Senast publicerad: