Ordförklaringar:

Forska på hälsodata – så gör du datauttag

Nu blir det lättare för dig som vill forska på hälsodata. På Kliniskastudier.se finns information om alla regioners stöd kopplat till hälsodata. Sammanställningen är en hjälp för dig som vill veta hur du gör datauttag i en region.

Begära ut hälsodata i en region

Ökad kunskap, nationell samordning och kartläggningar av oklarheter och hinder. Det är vägen framåt för att förbättra nyttjandet av hälsodata för forskning. Som ett led i det arbetet har Kliniska Studier Sverige gjort en sammanställning över vart du som forskare ska vända dig, när det gäller att forska på hälsodata. Informationen om vart du kan vända dig för att begära ut hälsodata finns på respektive regional nods sida.

Rapport om hälsodata

Sammanställningen blir en del i Vetenskapsrådet arbete med att etablera nationell rådgivning för hälsodata. Inom området hälsodata har Kliniska Studier Sverige tidigare publicerat rapporten "Åtkomst till hälsodata för forskningsändamål". Rapporten beskriver förutsättningar för utlämnande av personuppgifter från hälso- och sjukvården för klinisk forskning.

Datorskärm, kliniskastudier.se visas

Senast publicerad: