Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Datauttag för forskning

Här finns information om process för datauttag i Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland

Process för uttag av hälsodata för forskning från regionernas samlade datalager

De fyra regionerna inom Forum Norr har var för sig processer för uttag av hälsodata för forskning.

Uttagen innefattar data ur ett antal regionala system från respektive region. Läs mer om hur du går till väga under respektive region nedan.

Region Norrbotten har ett ansökningsförfarande för forskare som önskar tillgång till journaluppgifter i sin forskning. Förfarandet gäller för forskare som är anställda inom Region Norrbotten och externa forskare från andra regioner, universitet och företag.

  • Att få tillgång till journaluppgifter i forskningssyfte kräver alltid en godkänd etikprövning.
  • Slutgiltigt beslut om utlämnande och hur det ska gå till tas av berörd verksamhetschef efter det att sekretess- och menprövning har genomförts.

Mer information om hur du kan ansöka om uttag av journaluppgifter för forskning finns på Region Norrbottens webbplats:

Region Norrbotten: Forskning Länk till annan webbplats.

Har du för avsikt att använda dig av patientdata från Region Västerbottens i din forskning behöver du göra en ansökan om datauttag för forskning.

För att din ansökan om uttag av patientdata ska hanteras av Region Västerbotten krävs att din forskning:

  • Är etikprövad och har ett etikgodkännande
  • Har stöd i din etikansökan för det uttag du begär
  • Är ett uttag av patientdata från region Västerbottens datasystem (ex. data från Datalager (journalsystem), labsystem, röntgen)

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om ett uttag av patientdata för forskning finns på Region Västerbottens webbplats:

Region Västerbotten: Ansökan om datauttag av patientdata för forskare Länk till annan webbplats.

Om du har för avsikt att använda dig av patientdata från Region Jämtland Härjedalen för forskning behöver du göra en ansökan om det. Ansökan om datauttag gäller vid:

  • Etikprövad forskning
  • Uttag av patientdata från regionens datasystem

Inkomna ansökningar kommer bedömas av Region Jämtland Härjedalens bedömningsgrupp för forskningsdata. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om ett uttag av patientdata för forskning finns på Region Jämtland Härjedalens webbplats:

Region Jämtland Härjedalen: Datahantering och uttag Länk till annan webbplats.

Information kommer inom kort.

Senast publicerad: