Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

REDCap

Forum Norr erbjuder forskare hjälp med eCRF-systemet REDCap.

REDCap

Forum Norr erbjuder forskare vid Umeå universitet stöd för att bygga och underhålla sitt projekt i REDCap.

REDCap (Research Electronic Data Capture) är ett webbaserat datainsamlingsverktyg för kliniska forskningsstudier, ett så kallat eCRF (electronic case report form). REDCap ger dig som forskare tillgång till elektronisk datainsamling i realtid, möjlighet till dataverifiering samt möjlighet att övervaka steg i studien.

Hjälp och stöd i din region

Kontakta Kliniskt forskningscentrum i din region för stöd kring datahantering.

Senast publicerad: