Ordförklaringar:

Korstabeller och andra jämförelse över andelar

Forum Norrs seminarieserie i statistisk metod.

  • Forum Norr

  • Zoom

  • 30 maj 2024

  • 12.00 - 13.00

Lägg till i kalender

När deskriptiv statistik presenteras i vetenskapliga artiklar är det ofta en korstabell med andelar, till exempel andelen kvinnor, som vi räknar statistik med. I den här presentationen får du lära dig om korstabeller vid oberoende data samt metoder då man i stället har beroende data med till exempel upprepade mätningar.

Föreläsare är Anna Lindam, Region Jämtland Härjedalen / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Senast publicerad: