Ordförklaringar:

Prövningsenheter

Vi erbjuder flera prövningsenheter som planerar och genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvården, akademin och life science-företagen. Prövningsenheterna har en bred kompetens och erfarenhet från studier inom flera olika terapiområden och från olika utvecklingsfaser.