Ordförklaringar:

Projektdatabaser

Här har vi samlat länkar till Sjukvårdsregion Mellansveriges sju projektdatabaser. I respektive regions databas ska forskningsprojekt som bedrivs inom regionen registreras.