Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Information om prövningsställen för CTIS-ansökan

Vid ansökan i CTIS ska prövningsstället/en anges via LOC-nummer registrerade i OMS. För att förenkla har Kliniska Studier Sverige sammanställt korrekt inlagda prövninsställen.

Ange rätt prövningsställe i CTIS-ansökan

Vid en CTIS-ansökan anges prövningsställe via LOC(location)-nummer som är registrerade i den europeiska mydigheten EMAs Organisations Management System (OMS). I OMS ska prövningsställens adresser registreras enligt uppsatta kriterier. Det är därför viktigt att koppla sin prövning till ett korrekt inlagt prövningsställe.

Se information om prövningsställen i Region Stockholm och övriga Sverige.

CTIS (Clinical Trials Information System Länk till annan webbplats.) är den nya gemensamma webbportalen och databasen för kliniska prövningar inom EU/EES. CTIS kommer att användas av sponsorer (kommersiella, icke-kommersiella och akademiska) av kliniska prövningar som en gemensam ingång för allt som rör den kliniska prövningen, inklusive publicering av resultat.

Senast publicerad: