Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Grants Office Forum Söder

Grants Office hjälper forskare att söka anslag från forskningsfinansiärer för kliniska studier.

Våra rådgivningstjänster

Förberedelser inför utlysningar

Vi erbjuder rådgivning och stöd för att hjälpa kliniska forskare att förbereda sig inför utlysningar. Stödet inkluderar att identifiera relevanta finansieringsmöjligheter, förstå utlysningens krav och planera ansökningsprocessen.

Verktyg för effektiv ansökningsskrivning

Vi utvecklar successivt nya verktyg som ska vara till hjälp för att forskare ska kunna skriva framgångsrika ansökningar, genom att tydligt kommunicera forskningsidé, mål, effekt och metodik.

Ansökan som ett projekt

Genom att erbjuda stöd och rådgivning hjälper vi forskare att hantera ansökningsprojektet på ett strukturerat sätt - från planering till inlämning.

Kontakta Grants Office Forum Söder

Skissar du på en forskningsstudie? Kontakta oss gärna tidigt i processen, så kan vi hjälpa dig på bästa sätt. Skicka ett mejl till forumsoder@skane.se där du kort beskriver din idé, så återkommer vi.

Kommande utlysningar

Informationen om kommande utlysningar uppdaterades senast 12 april 2024.

Cancerfonden behandlingsstudier öppnar 6 mars - stänger 25 april 2024

Anslag för forskare - anvisningar kliniska behandlingsstudier | Cancerfonden Länk till annan webbplats.

Cancerfonden utlyser nu ett eller flera större anslag, 3-10 miljoner kronor per år, max 30 miljoner totalt per anslag, under 3-5 år för ”Kliniska behandlingsstudier inom cancer”.

 • Utlysningen riktas mot behandlingsstudier som genomförs i Sverige. Även svenskt deltagande i internationella studier kan beaktas.
 • Studier som prospektivt rekryterar patienter för behandling av cancer, inklusive olika terapimodaliteter och kombinationer av dessa samt behandlingsstudier inom vårdvetenskap, palliation och rehabilitering.
 • Detta inkluderar till exempel akademiskt initierade fas I/II studier, implementerings-studier, och randomiserade interventionsstudier.
 • Studier som har initierats och finansieras av företag eller industri omfattas inte av denna utlysning. Den omfattar inte heller projekt som huvudsakligen gäller primärprevention eller diagnostik.

Läs utlysningstexten på Cancerfondens sida noga för att förstå om du som sökande matchar utlysningen. Ta gärna kontakt med oss på forumsoder@skane.se för guidning och för att lägga upp en plan för att skriva ansökan.

Hjärt-Lungfonden - öppnar 8 april - stänger 13 maj 2024

Hjärt-Lungfonden stöder forskning som har sin grund i kliniskt relevanta frågeställningar inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt tuberkulos. ​

 • Medel utges för forskningsprojekt som kan vara1-3 år, och särskilda utlysningar finns för preventions- och nationella samverkansprojekt.
 • Har du en idé till projekt som inbegriper kliniska studier? Ta gärna kontakt med oss på forumsoder@skane.se för guidning och för att lägga upp en plan för att skriva ansökan.​

Läs utlysningstexten på Hjärt Lungfondens sida noga för att förstå om du som sökande matchar utlysningen. ​​
Välkommen till Hjärt-Lungfondens forskningssystem (hjart-lungfonden.se) Länk till annan webbplats.

Vinnova - Medtech4Health - öppnar 16 april 2024 - stänger 13 juni 2024

Medtech4Health: Implementering av medicinteknik inom vård och omsorg 2024

 • Syftet är att ge vård- och/eller omsorgsorganisationer möjlighet att arbeta effektivt med implementering av nya innovativa medicintekniska lösningar. Lösningarna ska tydligt bidra till att lösa en definierad utmaning i den sökandes verksamhet.​
 • Medel kan sökas för att kunna implementera, testa och utvärdera nya medicintekniska lösningar eller tjänster; analysera vilka behov som finns för att anpassa tjänster, processer och organisation för att möjliggöra implementering av nya lösningar.​
 • Koordinator ska vara en vård- och/eller omsorgsorganisation som tar emot patienter/brukare och ansvarar för den verksamhet där lösningarna ska implementeras. Samverkan med myndigheter, akademi och patientorganisationer är önskvärd men inte nödvändig​.
 • Belopp mellan 300 000 kr och 1 500 000 kr kan sökas. Bidraget får motsvara maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.​
 • Vinnova håller informationseminarier (1 tim) 25 april kl 9.00 och 21 maj kl 9.00.​
 • Har du en idé till projekt som inbegriper kliniska studier? Ta gärna kontakt med oss på forumsoder@skane.se för guidning och för att lägga upp en plan för att skriva ansökan.​

Läs utlysningstexten på Medtech4Health: Implementering av medicinteknik inom vård och omsorg | Vinnova Länk till annan webbplats.

Kalendarium, seminarier och informationsmöten

Håll utsikt efter våra kommande seminarier i vårt kalendarium.

Kalendarium | Kliniska Studier Sverige.

Om Grants Office Forum Söder

Grants Office Forum Söder etablerades i början av 2024 för att erbjuda stöd med anslagsfinansiering till forskare och att uppfylla Kliniska Studier Sveriges vision om att erbjuda stöd inom klinisk forskning - från idé till arkivering.

Senast publicerad: