Ordförklaringar:

Regionala nätverk

Nätverk för dig som arbetar med klinisk forskning och prövning i Södra sjukvårdsregionen.

Nätverk för dig som arbetar med kliniska studier

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder erbjuder ett nätverk för dig som arbetar med kliniska studier. Nätverket delar och diskuterar ny information om kliniska studier och kliniska prövningar. Alla professioner är välkomna att gå med i nätverket - här delas information som är relevant för dig som är läkare, sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och administrativ personal.

Gå med i nätverket

Lunchmöten under 2024

Alla som är med i nätverket bjuds in till ett antal lunchmöten om året. Vi ser fram emot möten med aktiv dialog och välkomnar förslag på ämnen man vill diskutera. Under våren 2024 anordnas fyra träffar och varje träff har ett övergripande tema, mer information om tema kommer.

  • 24 januari - ATMP – Avancerade terapier
  • 13 mars - Läkemedelshantering vid kliniska prövning
  • 24 april - KVB (kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning)
  • 29 maj - inställt
  • 4 september - Uppföljning KVB (kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning)
  • 16 oktober - Lunchmöte
  • 20 november - Lunchmöte

Gå med i vårt nätverk för medarbetare inom klinisk forskning och prövning för att bli inbjuden till träffarna.

Fler nätverk inom Södra sjukvårds­regionen

Sedan 2018 finns ett lokalt nätverk för primärvårdsforskning som har drygt tio medlemmar.

FoU Halland anordnar ett par gånger per år nätverksträffar för doktorander.

Ett återkommande evenemang är FoU-luncher som anordnats digitalt för medarbetare inom Region Halland

FoU-dagen är ett årligt evenemang som möjliggör nätverkande och samverkan mellan politiker och kommuner i Halland, Halmstad Högskola och Region Halland.

Vid FoU-Kronoberg har ett nätverk för forskningsintresserade startats upp för att inspirera, entusiasmera och stödja presumtiva forskare och på sikt öka forskningsaktiviteten i regionen.

Region Kronobergs strategiska satsning på GCP-utbildning av främst sjuksköterskor, men även andra legitimerade grupper pågår. För dessa har ett nätverk skapats för erfarenhetsutbyte, samordning av klinikövergripande studier med mera.

Senast publicerad: