Ordförklaringar:

Mallar och stöddokument

Nationellt framtaget stöd för dig som arbetar med kliniska studier.

Mallar och stöddokument för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige har tagit fram mallar och stöddokument för stöd i genomförandet av kliniska studier. Mallarna kvalitetsgranskas och uppdateras regelbundet. När mallarna har laddats ner kan du anpassa dem utifrån dina behov.

Alla mallar och stöddokument för kliniska studier Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: