Ordförklaringar:

Övriga stödstrukturer i Östergötlands län

Biobank

Biobanksfaciliteten (BBF) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Målet är att organisera hanteringen, säkerställa och garantera kvaliteten av biobanksprov med tillhörande information i syfte att stärka och underlätta forskning och utveckling.

Biobank, Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Core Facility

Core Facility vid Medicinska fakulteten är en forskningsinfrastruktur som består av flera enheter. Vi erbjuder en kostnadseffektiv tillgång till avancerad instrumentering, utbildning, konsultation och kvalificerade specialtjänster inom följande områden: masspektrometri; flödescytometri och masscytometri; mikroskopi; molekylärbiologi; och bioinformatik.

COREF, Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.

East Sweden Medtech (ESMT)

ESMT är en satsning som Region Östergötland och Linköpings universitet står bakom. Syftet är att driva på arbetet för en jämlik och mer nära vård och bidra till att lösa de utmaningar vården står inför.

ESMT, Region Östergötlands webbplats Länk till annan webbplats.

Diagnosstikcentrum

Diagnostikcentrum är Region Östergötlands samlade resurs och kompetens inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin.

Diagnostikcentrum, Region Östergötlands webbplats Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: