Ordförklaringar:

Lokal nod Östergötland

Den medicinska forskningen har hög prioritet inom Region Östergötland. Vår forskning byggs upp tillsammans med Linköpings Universitet för att utveckla universitetssjukvården.

Forum Östergötland

Forum Östergötland är en stödenhet för klinisk forskning vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Vårt mål är att fler kliniska studier med hög kvalitet utförs i Östergötland.

Vi kan stötta dig genom hela forskningsprocessen, med bland annat:

  • projektstöd och rådgivning
  • monitorering
  • dataanalys/rådgivning från statistiker
  • datahantering/eCRF
  • tillgång till klinisk forskningsenhet
  • utbildning inom till exempel GCP

Vi har även:

  • tillgång till lokalt nätverk för forskningssjuksköterskor/ forskningsstödjande personal
  • tillgång till lokalt nätverk för forskning inom primärvården

Snabbfakta:

Invånare: 470 000
Sjukhus: 3
Vårdcentraler: 50
Universitetssjukhus: 1

Senast publicerad:

Innehåll på sidan