Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande.

Stöd i genomförande av R-RCT

Kliniska Studier Sverige har sammanställt information om planering och genomförande av register­baserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) för att underlätta arbetet med R-RCT. Det finns också information om R-RCT i de olika stegen i forskningsprocessen och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie.

Teknisk vägledning för R-RCT

Kliniska Studier Sverige har tillsammans med ledande experter inom området utvecklat en teknisk vägledning som är ett stöd vid planering och genomförande av en R-RCT. Dokumentet vänder sig till ansvarig teknisk projektledare/produktägare.

Teknisk vägledning för R-RCT Pdf, 324 kB.

Se vilket stöd du kan få i din region

Senast publicerad: